" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

HOE KAN IK AANVAARD WORDEN ALS 2DE LEZER IN HET BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER?

Om als 2e lezer werkzaam te kunnen zijn binnen het Bevolkingsonderzoek Borstkanker moet voldaan worden aan alle onderstaande criteria:

  • in de periode van twee jaar voorafgaand aan de start als 2e lezer verbonden zijn als 1e lezer aan één of meerdere ME binnen het Bevolkingsonderzoek Borstkanker en daarbij zowel als lezer en als ME minimaal het “aanvaardbaar niveau van de Europese aanbevelingen” gehaald hebben voor de volgende kwaliteitsvereisten in elk tertaal (geattesteerd door het CvKO):
  • Radiografisch goede kwaliteitsproportie waarin fysisch-technische kwaliteit en positionering vervat zitten (I-04);
  • Tijdige aanlevertijd dossiers (I-09);
  • Meesturen vroegere screeningsmammografieën (I-12);
  • Oproep voor opvolgingsproportie vervolgronde (I-07);
  • minstens 1200 screeningsmammografieën gelezen hebben in de periode twee jaar voorafgaand aan de start als 2e lezer;
  • door middel van deelnameattesten kunnen aantonen dat er specifieke vormingen werden gevolgd inzake borstkankerscreening en (screenings)mammografie: minimum 9 creditpunten in de loop van de laatste drie jaar. De aspirant 2e lezer moet zelf de attesten voorleggen over de vormingen in verband met borstpathologie die aanvaard zijn door de Accrediteringsstuurgroep;
  • een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met een afdeling van het CvKO
  • goedkeuring door de Pool van Radiologen

Indien aan bovenstaande voorwaarden voldaan werd, bezorgt het CvKO de gegevens van deze radioloog aspirant 2e lezer aan het Departement Zorg om deze aan het RIZIV en aan de mutualiteiten door te geven. Hiervoor stelt het Departement Zorg een lijst met de namen, de RIZIV-nummers en contactgegevens van de radiologen 2e lezers, op. Het Departement Zorg bezorgt deze lijst aan het RIZIV en mutualiteiten.