" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

HERNOMEN TECHNISCHE RECALL

Herneem in geval van een technische recall enkel de door de 2e/3e lezer geadviseerde foto’s. Bezorg daarna het volledige dossier (aanvraagformulier/eerste lezing/initiële en hernomen mx) opnieuw aan het CvKO.  Zoniet zal de dame en de opgegeven arts 3 maand na de technische recall een brief ontvangen dat het dossier afgesloten wordt aangezien het CvKO het screeningsdossier niet opnieuw heeft ontvangen na de technische recall. Het aantal ontbrekende hernomen technische recalls kan gevolgd worden via het controledashboard in Heracles.