" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

GEEN OPTIMALE KWALITEIT: GERELATEERD AAN DE DAME?

Niet bij elke dame is een goede positionering mogelijk. Dit kan verschillende redenen hebben die gerelateerd zijn aan de dame: angst, pijnklachten, beperkte mobiliteit (rolstoelpatiënte, verlamming, frozen shoulder, …). De norm voor het percentage goede foto’s ligt dan ook op 85% om een marge te laten voor deze situaties.

Om de juiste resultaatsbrief te genereren is het belangrijk dat deze informatie ter beschikking is van de 2e lezer. Maak hiervoor gebruik van de aanduiding ‘niet goed maar kan niet beter’ in het vak VIII Technische kwaliteit en vul de reden in. De 2e lezer krijgt deze informatie dan automatisch te zien. Noteer deze informatie niet op het aanvraagformulier.

In geval van suboptimale kwaliteit van de opnamen, gerelateerd aan de dame heeft de 2e lezer 4 opties:

waliteitsbeoordelingBesluit mogelijk?Brief naar dame en opgegeven artsActie 2de lezer m.b.t. kwaliteit
De kwaliteit van de opnamen is volgens de 2e lezer wel voldoendejastandaardbrief
  • 'goed'
  • 'niet goed, maar kan niet beter' wordt uitgevinkt*
De kwaliteit van de opnamen is volgens de 2e lezer niet goed en de reden opgegeven door 1e lezer is aanvaardbaar.jastandaardbrief
  • 'niet goed' + reden (bv. inframammaire plooi)
  • 'niet goed maar kan niet beter' wordt uitgevinkt*
De kwaliteit van de opnamen is volgens de 2e lezer niet goed en de reden opgegeven door 1e lezer is aanvaardbaar. Het risico bestaat dat een letsel gemist wordt.neen, aanvullend onderzoek nodigspecifieke brief met verwijzing naar de reden van de suboptimale opnamen + verwijzing naar opgegeven arts om na te gaan of verder onderzoek (bv klinisch onderzoek of echografie) aangewezen is.
  • 'niet goed' + reden (bv. inframammaire plooi)
  • 'niet goed maar kan niet beter' blijft aangevinkt
De kwaliteit van de opnamen is volgens de 2e lezer te slecht om een besluit mogelijk te maken. Ondanks de reden opgegeven door de 1e lezer moeten betere opnames mogelijk zijn.neen, heropnames zijn nodigtechnische recall
  • 'niet goed' + reden (bv. inframammaire plooi)
  • Technisch niet interpreteerbaar (recall)

de 2e lezer vinkt de reden ‘niet goed maar kan niet beter’ uit om te vermijden dat er een specifieke brief vertrekt met verwijzing naar eventueel aanvullend onderzoek. Dit betekent niet dat de 2e lezer niet akkoord is met het feit dat de opname niet beter kon.