" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

GEEN BELGISCH ZIEKENFONDS OF BEGELEID DOOR HET OCMW

Bevolkingsonderzoek Borstkanker voor personen die niet bij een Belgisch ziekenfonds zijn aangesloten

Ook deze vrouwen kunnen deelnemen aan het bevolkingsonderzoek. Ze krijgen wel een factuur van de mammografische eenheid waarin ze hun screeningsmammografie laten nemen. Ze kunnen die factuur indienen bij hun eigen binnen- of buitenlandse verzekeringsinstelling, de Europese Gemeenschap, het OCMW, enzovoort.

Procedure voor vluchtelingen, vrouwen zonder vaste verblijfplaats, vrouwen in opvangcentra, enzovoort

Vrouwen die door het OCMW worden begeleid, kunnen daar vragen of deelname aan het bevolkingsonderzoek in hun geval is aangewezen. Als hun deelname wordt goedgekeurd, geldt hun uitnodigingsbrief als attest dringende medische hulp en betaalt het OCMW de factuur van de mammografische eenheid.