" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

FOLLOW-UP GEGEVENS

De resultaten van de vervolgonderzoeken worden niet meer door het CvKO opgevraagd maar worden ons aangeleverd door de Stichting Kankerregister.

Bij de start van de lezing krijgt de 2e/3e lezer een waarschuwing in Heracles indien het eindbesluit van de voorgaande screening positief was. Indien gewenst kunnen de eventuele resultaten van de vervolgonderzoeken geraadpleegd worden. Hierdoor worden onnodige recalls vermeden.