" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

EXCLUSIECRITERIA

Sinds september 2016 beschikken we over extra gegevens van de Stichting Kankerregister (SKR) die toelaten om bij het bepalen van het tijdstip van uitnodiging rekening te houden met een eventuele exclusie-criteria. De redenen van exclusie zijn beschreven in de onderstaande tabel.

Reden exclusie

Geen uitnodiging gedurendeBron
Bilaterale diagnostische mammografie2 jaar na datum mammografieSKR
Bilaterale mastectomiedefinitiefSKR + evt. melding CvKO door dame
In behandeling voor borstkanker of diagnose van borstkanker10 jaar na diagnosedatumSKR + evt.  melding CvKO door dame
Dame wenst geen uitnodigingen meer te ontvangendefinitief (kan herroepen worden door vrouw)melding CvKO door dame
Voorgaande kalenderjaar al een screeningsmammografie2 jaar na datum mammografieCvKO