" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

DEKKINGSGRAAD

Je kunt de respons en totale dekkingsgraad per geslacht en leeftijdscategorie raadplegen op bevolkingsonderzoek.incijfers.be.

Je kunt dit bekijken per gemeente, per zorgregio, per logo, provincie of gewest.

Bekijk hier een animatiefilmpje over de gebruikte terminologie om deelname aan borstkankerscreening weer te geven.