" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

CIJFERS

In 2022 was de dekkingsgraad 64.7%. Dat wil zeggen dat 64.7% van de Vlaamse vrouwen meedoet aan het onderzoek óf zich buiten het bevolkingsonderzoek laat screenen óf een medische reden heeft om niet deel te nemen, zoals een amputatie van beide borsten of een borstkankerdiagnose in de voorbije 10 jaar.

De website bevolkingsonderzoek.incijfers.be toont de regionale verschillen in respons- en dekkingsgraad (op gemeentelijk of provinciaal niveau).

Bij 6.9% (eerste ronde) en 2.4% (vervolg ronde) bleek er iets verdacht te zien te zijn op de mammografie en werd een vervolgonderzoek aanbevolen.

Belangrijkste cijfers bevolkingsonderzoek borstkanker van 2022

Bron: Jaarfiche CvKO en BCR

Meer gedetailleerde cijfers vind je in de jaarfiche van het Centrum voor Kankeropsporing:

Jaarfiche 2023

Berekeningswijze Jaarfiche 2023