" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

CIJFERS

In 2021 nam 1 op 2 vrouwen (53.2%) deel aan het Bevolkingsonderzoek Borstkanker. De dekkingsgraad bedraagt 63.5%. Dat wil zeggen dat 63.5% van de Vlaamse vrouwen meedoet aan het onderzoek óf zich buiten het bevolkingsonderzoek laat screenen óf een medische reden heeft om niet deel te nemen, zoals een amputatie van beide borsten of een borstkankerdiagnose in de voorbije 10 jaar.

De website bevolkingsonderzoek.incijfers.be toont de regionale verschillen in respons- en dekkingsgraad (op gemeentelijk of provinciaal niveau).

Bij 6.4% (eerste ronde) en 2.4% (vervolg ronde) bleek er iets verdacht te zien te zijn op de mammografie en werd een vervolgonderzoek aanbevolen.

Belangrijkste cijfers bevolkingsonderzoek borstkanker van 2021

 

Bron: Jaarfiche CvKO en BCR

Meer gedetailleerde cijfers vind je in het Jaarrapport van het Centrum voor Kankeropsporing:

Jaarrapport 2021

Berekeningswijze Jaarrapport 2021