" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

CENTRALE PACS

Het CvKO maakt gebruik van een gecentraliseerde PACS, in samenwerking met Fuji Films en Dobco Medical Systems.

Alle mammo beelden die met CvKO gedeeld worden, ook eventuele diagnostische beelden die ter vergelijking dienen, moeten de volgende gegevens in hun DICOM header bevatten:
•    een geldig rijksregisternummer in dicom tag (0010,1000) OtherPatientIDs
•    een geldige institution name in dicom tag (0008,0080)  InstitutionName
•    de studie is een MG( uitzonderingen dienen met het CvKO afgestemd te worden)

Het is belangrijk dat elke mammografische eenheid zorgt dat deze gegevens correct staan in de DICOM header. Beelden die hier niet aan voldoen, worden niet toegelaten tot de centrale PACS van het CvKO. Werk hiervoor samen met uw eigen IT-afdeling en/of eigen PACS beheerder. Pas wanneer deze gegevens juist staan, kunt u verder gaan naar de volgende stap: delen van de beelden met CvKO.

De mammografische eenheden (ME’s) delen de mammogrammen met het CvKO archief via Dobco. Beelden worden bij voorkeur via de bronregels gedeeld. Valideer bij alle stappen of de bronregels of de export van de beelden toepasbaar zijn op studies die voor het CvKO bestemd zijn. Er mogen geen studies worden doorgestuurd die niet voor het CvKO bedoeld zijn.
Het hergebruiken van een study description mammoscreening voor een diagnostische mammo is ten zeerste af te raden.

Tomo beelden mogen enkel met het CvKO gedeeld worden wanneer het CvKO hier expliciet om vraagt en zijn niet toegestaan als screeningsbeelden.
 

Stap 1: Bronregels configureren.
Deze stap is bedoeld voor ME’s waarvan de Mammo Screenings al in PacsOnWeb (POW) komen en waarbij de beelden direct voldoen aan de voorwaarden.

De automatische flow met bron regels in POW

Voor ME’s die niet voldoen aan stap 1, ga naar stap 2
Voor ME’s die wel voldoen, na het configureren van de bron regels, gelieve ook stap 2 te vervolledigen.

Stap 2: Doorsturen naar dicom listener AETitle: POWSCREENING op poort 118Deze listener vervangt 1 op 1 de vroegere ftp-folder. Alles wat naar deze AETitle gestuurd wordt, wordt automatisch met de centrale PACS van het CVKO gedeeld op voorwaarde dat de DICOM header correct is ingevuld. De beelden komen ook in de POW-source van de mammografische eenheid terecht. Hierdoor wordt eveneens voor deze beelden een anomalie aangemaakt wanneer ze niet de juiste info in hun DICOM header hebben staan (zie hierboven). Deze stap is vooral bedoeld om vergelijkende diagnostische mammo’s door te sturen. Doorsturen vanuit de PACS naar de POW gateway kan op AETITILE: POWSCREENING, poort: 118

Optioneel: Voor beelden die niet via stap 1 of 2 doorgestuurd kunnen worden is manueel delen een mogelijkheid, bijvoorbeeld als het gaat om een tomo die expliciet door CvKO wordt opgevraagd, zie:

Manueel delen via POW, Departement "Centrum Voor Kankeropsporing (CVKO)”

Anomalien: Elke POW klant heeft een dashboard ter beschikking in zijn beveiligde Dobco/POW omgeving. Hierop staat de oorzaak aangegeven, waarom beelden niet met CvKO gedeeld raken. Pas de beelden aan in uw eigen PACS systeem (contacteer uw eigen IT afdeling en/of PACS beheerder voor de nodige assistentie) en stuur pas daarna de gecorrigeerde beelden opnieuw vanuit uw eigen PACS naar POW, zodat de correcte beelden met CvKO gedeeld worden.

FAQ:

Hoe handmatig delen via PACSonWEB? 
www.manuals.pacsonweb.com/display/MANPOW3/4.6+Onderzoeken+delen+vanuit+de+overzichtspagina.
Op deze pagina vind je ook hoe je CvKO als favoriet kan opslaan.

Deelt PACSonWEB automatisch oude studies die ik voor vergelijkingsdoeleinden heb gebruikt?
Nee, CvKO heeft een groot archief van studies maar het is toch verplicht om de studie te delen die gebruikt is ter vergelijking. Zeker als het om een diagnostische mammo gaat. Zorg ervoor dat de studie ook voldoet aan de standaard set CvKO-regels. U kunt de diagnostische mammo delen via de DICOM listener AET: POWSCREENING op poort 118 .

Hoe kan de ME zien wat er mis is gegaan bij het delen als beelden niet tot bij CvKO geraken?
POW kan periodiek een e-mail sturen met alle anomaliëen. Indien dit nog niet ingesteld is voor u kunt u contact opnemen met support@dobcomed.com

Waarom wordt mijn studie gemarkeerd als een afwijking of anomalie?
   Voor CvKO controleren we het volgende:

  • een geldig rijksregisternummer in dicom tag (0010,1000) OtherPatientID
  • een geldige institution name in dicom tag (0008,0080)  InstitutionName
  • de studie is een MG

Wat te doen bij een anomalie m.b.t. studies die naar CvKO moeten?

Kan ik een herinnering ontvangen als er een afwijking wordt geconstateerd?
Ja, als dit nog niet is ingesteld moet u contact opnemen met support@dobcomed.com en aangeven wie de e-mailnotificatie moet ontvangen. Zij kunnen één e-mailadres toevoegen die deze meldingen ontvangt.

Dit kan een bestaand account zijn of een algemeen e-mailadres. Ze kunnen een e-mailnotificatie sturen met elke afwijking die er is of een overzicht op basis van een schema van uw wensen.

Hoe maak ik een aanpassing in de DICOM header?
Dit is PACS-afhankelijk. Na de aanpassingen zijn er 2 manieren:

  1. Sturen via poort 118 (cfr supra), dit stuurt het meteen door naar het CVKO
  2. In POW naar het onderzoek gaan, in study administration de beelden opnieuw synchroniseren:
itcom

Eens de juiste beelden online staan kunnen ze gedeeld worden met het departement "Centrum Voor Kankeropsporing":

cvko

Voor meer vragen/antwoorden, zie:  Meer info en Faq

Bij verdere vragen m.b.t. het delen van beelden via pacsonweb, neem contact op met Dobco via support@dobcomed.com.