" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

HOE LANG MOETEN SCREENINGSDOSSIERS BEWAARD WORDEN?

1. Screeningsmammografieën

Als mammografische eenheid moet je de twee meest recente mammografische dossiers bijhouden, ongeacht het jaartal. Enkele voorbeelden:

Als de vrouw zich aanmeldt in het jaar 2016 moet de eerste lezer over de foto's van 2014 en 2012 beschikken. Na het beoordelen van de mammografieën mogen de foto's van 2012 worden meegegeven aan de vrouw.
Als de vrouw niet aan alle voorgaande screeningsrondes heeft deelgenomen moet de radioloog de mammografieën van de laatste deelnames bijhouden, dit kan bijvoorbeeld 2014 en 2010 zijn. 
De diagnostische mammografieën zijn van belang als de eerste lezer deze voor de beoordeling van het huidig dossier gebruikt heeft. Bijvoorbeeld een screeningsmammografie van het jaar 2014 en een diagnostische mammografie van 2013. De mammografieën van 2012 of eerder kunnen meegegeven worden met de vrouw.

2. Uitnodigingsbrief of voorschrift

Als mammografische eenheid moet je dit twee jaar bewaren.

3. Aanvraagformulier, formulier eerste lezing, resultaatsbrieven aan de arts

Als mammografische eenheid moet je deze documenten 30 jaar bewaren.