" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

BEHANDELING 

De keuze van de behandeling hangt af van verschillende factoren. De belangrijkste zijn:

  • het type borstkanker
  • de uitzaaiing naar klieren
  • de aan- of afwezigheid van hormoonreceptoren op het oppervlak van de kankercellen
  • de aan- of afwezigheid van uitzaaiingen (metastasen) in andere organen
  • de leeftijd van de persoon en haar algemene gezondheid

Mogelijke behandelingen:

  • Operatie
  • Radiotherapie
  • Chemotherapie
  • Hormoontherapie

Op deze pagina kan je informatie terugvinden m.b.t. de erkende borstklinieken in België. 
Bron: FOD Volksgezondheid.