" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

AXILLAIRE ADENOPATHIE NA COVID-19 VACCINATIE

Denk bij de screeningsmammografie aan axillaire adenopathie na COVID-19 vaccinatie.
Zoals bij elke vaccinatie kan ook na de COVID-19 vaccinatie een tijdelijke axillaire adenopathie aan de kant van de vaccinatie optreden. Momenteel zijn data hierover alleen beschikbaar voor de mRNA vaccins (momenteel Moderna en Pfizer), waar het voorkomt bij 1%-16% van gevaccineerde vrouwen, vooral na de tweede inspuiting.
 
We raden u aan om op het ogenblik van het onderzoek te vragen of de vrouw recent is gevaccineerd voor COVID-19. Zo kan u daarmee rekening houden en het vermelden in het opmerkingenveld van het aanvraagformulier (zie vb hieronder).  Zo zijn alle lezers hiervan op de hoogte aangezien dit vermeld wordt op het lezingsformulier in Heracles.

Axillaire adenopathie