BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

Fallback img BK

ANDERE PARTNERS

Het CvKO werkt samen met het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (Vivel), het Belgisch Kankerregister (BCR) en het Vlaams Instituut Gezond Leven.

CvKO is tevens ondertekenaar van het Charter Preventieplatform

Daarnaast is het CvKO ook lid van partnerorganisatie Ondersteuning Settinggericht Werken (OSW)

Werken aan een gezonde leefstijl, meer levenskwaliteit en een gezonde leefomgeving? Dat doen we niet alleen. Daarom is onze organisatie deel van het netwerk van partnerorganisatie OSW.

Zo zetten we mee onze schouders onder:
•    versterkte samenwerking tussen partners in preventie
•    meer stroomlijning van het aanbod uit de preventiesector naar verschillende settings: lokale besturen, onderwijs, zorg en welzijn, vrije tijd, gezin en werk.

Het gezamenlijke doel? Nog meer impact in de settings en dus nog meer gezonde(re) Vlamingen.