" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

3DE LEZING NA TECHNISCHE RECALL

De 2e lezing gebeurt blind.  Indien de 1e lezer een pathologie vermoedt en dus verder uitwerking vraagt, kan dit gemist worden indien de 2e lezer om een technische recall vraagt.
Indien ook de 3e lezer verdere uitwerking wenst, moet deze lezer erover waken dat de pathologie voorrang heeft op de technische recall. In het aanvullend protocol van het positieve resultaat kan de 3e lezer dan bijvoorbeeld noteren dat er rechts een mogelijke pathologie is, maar dat de oblique opname links in die mate onvoldoende is deze hernomen moet worden.
De dame ontvangt dan een positieve resultaatsbrief, maar de 1e lezer en de opgegeven arts worden naast de vraag naar uitwerking ook gewezen op het feit dat er heropnames vereist zijn.