WAAROM IS VROEGTIJDIG OPSPOREN ZO BELANGRIJK? 

Hoe vroeger borstkanker ontdekt wordt, hoe groter de kans op volledige genezing.
Het bevolkingsonderzoek streeft ernaar om de sterfte door borstkanker te verminderen. Het onderzoek kan het ontstaan van borstkanker niet voorkomen, maar zorgt er wel voor dat meer borstkankers vroegtijdig worden ontdekt en behandeld. De behandeling is dan ook vaak minder zwaar of agressief, terwijl de kans op volledig herstel toch groter is.