De screeningsmammografie
Waar deelnemen?

GDZIE MOGĘ WZIĄĆ UDZIAŁ?

Przesiewowe badanie mammograficzne zostanie wykonane w pracowni mammografii. Jest to służba radiologiczna, która została szczególnie doceniona przez rząd flamandzki, ponieważ gwarantuje wykonanie mammografii wysokiej jakości. Poniżej przedstawiono przegląd wszystkich pracowni mammograficznych we Flandrii.