Waarom (nog) geen borsttomosynthese in het Bevolkingsonderzoek Borstkanker?

Hier vindt u een schrijven namens het Agentschap Zorg en Gezondheid, de Pool van Radiologen en het CvKO over borsttomosynthese: pdf bestandHeeft borsttomosynthese een plaats in het Bevolkingsonderzoek Borstkanker? (63 kB)