Startende beeldvormers

De nadruk van deze opleiding ligt op het aanleren van een juiste insteltechniek volgens het stappenplan dat door het LRCB (Landelijk Referentie Centrum Bevolkingsonderzoek in Nijmegen) werd ontwikkeld. 
Na een theoretische introductie, wordt de kandidaat begeleid in het zelf uitvoeren van onderzoeken tot uiteindelijk volledig zelfstandige uitvoering.
Vervolgens worden  de mammografische opnames interactief besproken, waarbij de kwaliteitscriteria waaraan een goed mammogram moet voldoen, uitgebreid aan bod komen.  De deelnemers kunnen na de training de criteria toepassen, zelf fouten herkennen en bijsturen. 

Algemene leerdoelen
Na de training zijn de deelnemers in staat om:  
•    het belang van een uniform, reproduceerbaar en kwaliteitsvol mammogram te duiden 
•    het stappenplan te verwoorden
•    de gemaakte opnamen te toetsten aan de kwaliteitscriteria en fouten te herkennen
•    met behulp van het stappenplan en de aangeboden handvaten verbeteringen te maken in kwaliteit van mammografie

Voorkennis
Onderstaande leerblokken dienen vooraf te worden doorgenomen: 
•    Anatomie, fysiologie en pathologie
•    Straling en preventie
•    2 handboeken LRCB:

  • Een juiste instelling. Handleiding insteltechniek mammografie. Door Cary van Landsveld-Verhoeven. 
  • Oog voor verbetering: CC-opnamen en MLO-opnamen. Door Cary van Landsveld-Verhoeven.

Deze voorkennis is noodzakelijk voor een optimaal verloop van de opleiding.

Indien de deelnemer nog nooit eerder mammografieën nam, wordt gevraagd om vooraf alvast enkele onderzoeken mee te volgen op de dienst radiologie-mammografie van de mammografische eenheid.

Programma opleidingsweek
•    Toelichting verschil tussen diagnostische en screeningsmammografie
•    Bespreking en demonstratie stappenplan door referentbeeldvormers
•    Foto’s nemen op basis van het stappenplan 
•    Interactieve bespreking van ieder gemaakt onderzoek
•    Bespreking aandachtspunten
•    Toelichting additionele opnamen vb. Cleopatra, Eklund,… en in welke gevallen deze geïndiceerd zijn
•    Toetsing van zelfstudie 

Programma terugkomdag
•    Deze omvat de bespreking van minstens 20 sets van screeningsmammografieën at random geselecteerd. Deze dienen genomen te worden in de eigen ME in de weken onmiddellijk volgend op de opleidingsweek door de beeldvormer die de opleiding gevolgd heeft. Gelieve hiermee rekening te houden bij het inplannen van de opleiding.
•    De mammografiesets worden op voorhand beoordeeld door de referent beeldvormer en dienen daarom minstens 2 weken vóór de terugkomdag beschikbaar te zijn in het Pacs-systeem van het CvKO. Op de terugkomdag (binnen de 2 maand na de opleiding) gebeurt dan een interactieve bespreking van deze dossiers.
•    Indien gewenst, wordt opnieuw de kans geboden om onder begeleiding foto’s te nemen op basis van het stappenplan
•    De opleiding wordt afgesloten met een eindbespreking van de belangrijkste aandachtspunten

Praktisch
•    Inschrijven kan via het online inschrijfformulier
•    Zelfstudie vooraf: +/- 8 uur 
•    Opleidingsweek: 5 dagen van 7 uur
•    Terugkomdag: 7 uur
•    Deelnemers: De begeleiding is intensief en daarom individueel
•    Locatie: REMKO-centrum
•    Kostprijs: 1.977 euro 
•    Na de training ontvangt men een opleidingsattest