Draaiboek

Er is een nieuwe versie beschikbaar van het Draaiboek Bevolkingsonderzoek Borstkanker.
Dit draaiboek wordt opgemaakt en geactualiseerd door het Agentschap Zorg en Gezondheid, in samenwerking met het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) en na advies van de Vlaamse werkgroep.
Het draaiboek dient als leidraad voor de kwaliteitsvolle uitvoering van het bevolkingsonderzoek en moet door alle partners betrokken bij het bevolkingsonderzoek nageleefd worden.

Raadpleeg hier het draaiboek van de bevolkingsonderzoeken naar kanker (2021):

Draaiboek