Heeft het laten nemen van een screeningsmammografie ook nadelen?

De voordelen van deelname aan het bevolkingsonderzoek zijn groter dan de nadelen. Toch zijn er ook nadelen. Het is goed om je daarvan bewust te zijn:

  • Niet alle borstkankers worden ontdekt. Ongeveer één op tien borstkankers is (nog) niet zichtbaar op een mammografie. Borstkanker kan ook tussen twee screenings in ontstaan. Ondanks de hoge kwaliteit van het onderzoek komt het dus voor dat een afwijking niet wordt ontdekt. Daarom blijft het belangrijk om je arts te contacteren als je klachten hebt of een verandering aan je borsten opmerkt.
  • Je bent misschien nodeloos ongerust. Het resultaat wordt niet onmiddellijk meegedeeld. De beoordeling door minstens twee radiologen kost immers tijd. Wachten op het resultaat kan onaangenaam zijn. Als je vervolgens verneemt dat er een afwijking is gevonden, zorgt dat voor extra stress. Als er geen afwijking wordt gevonden of als die goedaardig blijkt te zijn, was je nodeloos ongerust of bang.
  • Je wordt misschien nodeloos behandeld. Borstkanker wordt bijna altijd behandeld. Sommige tumoren groeien echter zo traag dat je er ook zonder behandeling nooit echt last van zou hebben gekregen. Met de huidige medische kennis valt dat helaas niet te voorspellen. Daardoor is het niet uitgesloten dat je nodeloos wordt behandeld.
  • Je wordt blootgesteld aan straling. Een mammografie werkt met röntgenstralen. De apparatuur die bij het bevolkingsonderzoek wordt gebruikt, heeft een heel lage stralingsdosis. Door de borst een beetje samen te drukken, kan die dosis nog verder worden beperkt. Wie om de twee jaar een mammografie laat nemen, loopt niettemin een heel klein risico om juist door die straling borstkanker te krijgen. Hoe ouder je bent, hoe kleiner dat risico is.
  • Geen garantie op genezing. Enkele vrouwen bij wie tijdens het onderzoek borstkanker wordt ontdekt, zullen nadien toch aan de gevolgen van de ziekte overlijden. De overlevingskansen hangen vooral af van het stadium waarin de borstkanker zich bevindt.
  • Het bevolkingsonderzoek streeft naar een goed evenwicht tussen voldoende borstkankers opsporen en niet te veel vrouwen nodeloos ongerust maken. Het voldoet aan de Europese normen die hiervoor zijn vastgelegd.

Je beslist zelf of je deelneemt of niet. Spreek erover met je arts.