Exclusiecriteria

Sinds september 2016 beschikken we over extra gegevens van de Stichting Kankerregister (SKR) die toelaten om bij het bepalen van het tijdstip van uitnodiging rekening te houden met een eventuele exclusie-criteria. De redenen van exclusie zijn beschreven in de onderstaande tabel.

Reden exclusie

Geen uitnodiging gedurende Bron
Bilaterale diagnostische mammografie 2 jaar na datum mammografie SKR
Bilaterale mastectomie definitief SKR + evt. melding CvKO door dame
In behandeling voor borstkanker of diagnose van borstkanker 10 jaar na diagnosedatum SKR + evt.  melding CvKO door dame
Dame wenst geen uitnodigingen meer te ontvangen definitief (kan herroepen worden door vrouw) melding CvKO door dame
Voorgaande kalenderjaar al een screeningsmammografie 2 jaar na datum mammografie CvKO