" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

WIJZIGING VAN DE EINDVERANTWOORDELIJKE VAN DE ME

Wijzigingen van de eindverantwoordelijke binnen de ME dienen steeds minstens één maand op voorhand gemeld te worden aan het Departement Zorg en het CvKO. De ME bezorgt de ingescande aangepaste lijst of een nieuwe lijst via deze e-mailadressen:
preventievegezondheidszorg@zorg-en-gezondheid.be en administratieME@bevolkingsonderzoek.be

Het Departement Zorg bezorgt de ME en het CvKO per e-mail een wijzigingsbesluit.