" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

WIJZIGING GEGEVENS ME

 
Wijziging in de gegevens van de contactpersonen van de ME

Wijzigingen van de contactgegevens (e-mail/telefoonnummer/fax) van de hoofdverantwoordelijke radioloog, 1ste lezer, administratief contactpersoon of IT-contactpersoon worden steeds aan het Agentschap Zorg en Gezondheid en het CvKO gemeld via deze e-mailadressen: preventievegezondheidszorg@zorg-en-gezondheid.be en administratieME@bevolkingsonderzoek.be

Wijziging of aanpassing van het ondernemingsnummer (KBO-nummer) of de locatie (adreswijziging)

Dit betekent dat er een nieuwe aanvraag tot erkenning als ME moet worden ingediend:
Formulier aanvraag tot erkenning als mammografische eenheid